پرواز بالگرد اورژانس مازندران

اورژانس هوایی

مصدوم بدحال تصادفی دریک عملیات امداد هوایی اورژانس به مرکز درمانی مجهز منتقل شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساعت 13:15 روز دوشنبه 31 شهریور بالگرد اورژانس مازندران به پرواز درآمد
در این عملیات امداد هوایی اورژانس یک آقای نوجوان 16 ساله که به دلیل تصادف در بیمارستان امام خمینی(ره)شهر فریدونکنار بستری بود بدلیل نیاز به اقدامات فوق تخصصی اورژانسی ، با بالگرد اورژانس مازندران به  بیمارستان امام خمینی (ره)شهرستان ساری منتقل شد.