چهارمين عمليات انتقال قلب اهدائى از رفسنجان به تهران در سال ٩٩

اورژانس هوایی

به گزارش روابط عمومى سازمان اورژانس كشور؛ دكتر كوليوند رئيس سازمان اورژانس كشور از انتقال چهارمين قلب اهدائى در سال جارى خبر داد و گفت: با هماهنگى هاى انجام شده توسط سازمان اورژانس كشور،اداره پيوند وزارت بهداشت و آشيانه جمهورى اسلامى، چهارمين عمليات انتقال قلب اهدايى از دختر١٢ ساله، از رفسنجان به تهران توسط اورژانس هوايى انجام شد.

دکتر کولیوند افزود: صبح امروز (جمعه) ٢٠ تيرماه ١٣٩٩، نمايندگانى از سازمان اورژانس كشور و اداره پیوند، به همراه یک تیم جراحی برای انجام عملیات انتقال قلب، از تهران به سمت رفسنجان اعزام شدند.

رئيس سازمان اورژانس كشور اضافه كرد: در تهران، با هماهنگی های مركز اورژانس تهران، تيم انتقال قلب اهدائى، براى پيوند قلب به دختر ٤ ساله، با بالگرد اورژانس هوايى به بیمارستان شهید رجایی تهران انتقال داده شدند.