پرواز بالگرد اورژانس مازندران برای انتقال مصدوم دچار شکستگی استخوان ران

اورژانس هوایی

به گزارش روابط عمومی مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساعت ۱۲ امروز چهارشنبه ۲۵ تیرماه بالگرد اورژانس مازندران به پرواز در آمد.


در این ماموریت تیم پروازی اورژانس یک آقای ۲۴ ساله که به دلیل شکستگی استخوان ران و اختلال خونرسانی در اندام تحتانی نیاز به اقدامات اورژانسی در مرکز مجهزتر داشت از بیمارستان امام خمینی(ره)شهرستان فریدونکنار به بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان ساری منتقل شد.