نجات شیرخوار ۱۸ماهه با اقدام به تکنسین های اورژانس نیشابور

احیای موفق

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور از امدادرسانی به شیرخوار ۱۸ ماهه در روستای مرزان، و انتقال او توسط بالگرد اورژانس به نیشابور خبر داد.

مصطفی افشارنیک گفت: در پی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ نیشابور در ساعت ۵:۱۰ صبح چهار شنبه هشتم مرداد ماه در پی تماس از درمانگاه مرزان مبنی بر انسداد نسبی راه هوایی و زجر تنفسی شیرخوار ۱۸ ماهه، آمبولانس پایگاه اورژانس جاده ای نصرآباد و بالگرد اورژانس به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و برطرف کردن انسداد راه هوایی توسط کادر درمانی درمانگاه و تکنسین های اورژانس ۱۱۵، مصدوم تحویل بالگرد اورژانس شد و تحت حمایت تنفسی و مراقبت کادر درمانی بالگرد به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم منتقل شد.

افشار نیک افزود: با توجه به اینکه انسداد نسبی راه هوایی در شیرخواران شایع است در صورت وقوع این حادثه ابتدا خونسردی خود را حفظ کرده، با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و درخواست کمک نمایند سپس جهت رفع انسداد راه هوایی، تا رسیدن نیروهای امدادی، نوزاد یا شیرخوار را بر روی دست خود قرار دهید به شکلی که صورت بیمار به سمت پایین و سر او کمی پایین تر از بدن قرار داشته باشد در مرحله بعد با نرمی کف دست دیگر، پنج ضربه نسبتا محکم بین دو کتف وارد نمایند به صورتی که به شیرخوار آسیب وارد نشود، در اکثر مواقع انسداد راه هوایی رفع می شود و علامت آن شنیدن صدای گریه شیرخوار می باشد در صورتی که انسداد رفع نشد نوزاد را بچرخانید و با دو انگشت پنج فشار به وسط قفسه سینه او بیاورید و این مراحل را تا رفع انسداد یا رسیدن نیروهای امدادی ادامه دهید.