امروز چهارشنبه شنبه مورخ ۹۹.۰۵.۰۸در ساعت ۱۲:۱۰ دقیقه  ظهرطی گزارش به مرکز دیسپچ  اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی   بابل مبنی بر برق گرفتگی مرد۲۷ساله در بندپی غربی پاری کلا گزارش شد.. 

 

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان، دکتر غفور راستین گفت: ساعت ۷ و ۵۵ دقیقه روز یکشنبه پنجم مردادماه جاری تماسی با اتاق فرمان ۱۱۵ برقرار شد که از غرق شدگی مردی ۵۰ ساله در مخزن آب کارخانه ای در شهرک صنعتی رازی شهرستان شهرضا خبر می داد.

ادامه مطلب...

روز سه شنبه مورخ ۹۹.۰۴.۳۱در ساعت ۲۰:۲۴ دقیقه شب طی گزارش به مرکز دیسپچ اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی بابل مبنی بر برق گرفتگی مرد۶۵ساله در جاده جدید بابل به امل نوایی کلا گزارش شد.

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان، دکتر غفور راستین گفت: ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه روز یکشنبه ۵ مردادماه جاری در تماسی با اتاق فرمان ۱۱۵ اعلام شد که پیکر بی جان زنی ۲۷ ساله داخل کانال آبی در فولادشهر پیدا شده است.

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان، دکتر غفور راستین گفت: ساعت ۱۶ و ۵۲ دقیقه روز جمعه سوم مردادماه جاری در تماسی با اتاق فرمان ۱۱۵ شاهین شهر از توابع استان اصفهان اعلام شد که مرد ۲۶ ساله ای در حال شنا در یک استخر کشاورزی در شهر گرگاب غرق شده است.

ادامه مطلب...

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: انجام ماموریت و ارائه خدمات به موقع توسط اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه به مادران باردار در سال گذشته موجب تولد 130 نوزاد شده است .

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...