برق گرفتگی در بابل

موارد خاص

امروز چهارشنبه شنبه مورخ ۹۹.۰۵.۰۸در ساعت ۱۲:۱۰ دقیقه  ظهرطی گزارش به مرکز دیسپچ  اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی   بابل مبنی بر برق گرفتگی مرد۲۷ساله در بندپی غربی پاری کلا گزارش شد.. 

 

 

پس از دریافت این گزارش  بلافاصله مرکز دیسپچ اورژانس بابل تکنسین های پایگاه خشرودپی را به محل حادثه فرستاد.

تکنسین های اورژانس بابل در کمترین زمان ممکن در محل حادثه حاظر شدند

در این حادثه متاسفانه مرد۲۷ساله در داخل  کارخانه شالیکوبی درحال  کارکردند با دستگاه خشک کن بود که دچار برق گرفتگی می شود

تکنسین های اورژانس  بلافاصله پس از اقدامات درمانی مصدوم حادثه را به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کردند.