ویزیت رایگان بیش از ۷۰بیمار و ۷مادر باردار مناطق صعب العبور توسط تیم پزشكی اورژانس اهواز

اخبار فرهنگی

به گزارش روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی اهواز دکتر زرگر رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: درتاریخ ۱۳تیرماه ۹۹تیم پزشکی و ماما و تکنسین های فوریتهای پزشکی اهواز ویزیت رایگان بیش از ۷۰بیمار و ۷ مادر باردار که در مناطق محروم و صعب العبور زندگی میکنند را انجام دادند و داروی رایگان در اختیار آن عزیزان قرار دادند.