اخبار آموزش

به گزارش روابط عمومی مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، روز یکشنبه 30شهریور، وبینار احیای قلبی ریوی پایه برای پرسنل پرستاری و فوریتهای پزشکی و متخصصین طب اورژانس و پزشکان عمومی ، برگزار شد.

ادامه مطلب...

مدیرحوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اجرای طرح تمرین های کوتاه میدانی با محوریت مدیریت صحنه و تریاژ در پایگاه های اورژانس ۱۱۵ این دانشگاه خبر داد.

 

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران،امروز سه شنبه ۲۴ تیرماه وبینار تریاژ در حوادث و بلایا با مصدومین انبوه، برای پرسنل پرستاری و فوریتهای پزشکی و پزشکان عمومی، برگزار شد.در این برنامه آموزشی مجازی که توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد ۱۵۰ نفر از پرسنل پرستاری و فوریتهای پزشکی و پزشکان عمومی سراسر کشور شرکت کردند .

 

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...