برگزاری وبینار تریاژ در حوادث و بلایا در مازندران

اخبار آموزش

به گزارش روابط عمومی مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران،امروز سه شنبه ۲۴ تیرماه وبینار تریاژ در حوادث و بلایا با مصدومین انبوه، برای پرسنل پرستاری و فوریتهای پزشکی و پزشکان عمومی، برگزار شد.در این برنامه آموزشی مجازی که توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد ۱۵۰ نفر از پرسنل پرستاری و فوریتهای پزشکی و پزشکان عمومی سراسر کشور شرکت کردند .

 

 

ویدیوهای آموزشی

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد قالب می باشد . شما می توانید این متن را از طریق کنترل پنل جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید .