اخبار سازمانی

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی بم دکتر شیخ رابری رئیس اورژانس ۱۱۵ بم در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد در تیرماه۱۴۵۷۸ تماس تلفنی با مرکز فوریتهای پزشکی بم انجام گردیده.

 

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ صبح امروز (یکشنبه) 12 مردادماه 1399، جلسه هم اندیشی مرور بسته خدمتی پیشنهادی اورژانس پیش بیمارستانی برای مناطق عشایر با حضور آقای احمدی میرقائد مدیر کل دفتر ساماندهی و هماهنگی امور عشایر و دکتر نوری معاون فنی سازمان اورژانس کشور ،برگزار شد.

در این جلسه برنامه عملیاتی سال های 1399 و 1400 سازمان اورژانس کشور با تمرکز بر گسترش پوشش خدماتی اورژانس هوایی به منظور ارتقای پوشش خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق عشایری به بحث و تبادل نظر کارشناسی گذاشته شد و در پایان جلسه بسته خدمتی اورژانس پیش بیمارستانی برای مناطق عشایر مورد توافق طرفین قرار گرفت و تقدیم سازمان امور عشایر گردید.

گفتنی است؛ این جلسه در محل سازمان اورژانس کشور و با حضور آقای جوانمردی معاون دفتر ساماندهی و هماهنگی امور عشایر، دکتر فرخی نماینده حوزه درمان، دکترسرور رئیس اداره اورژانس هوایی، دکترمیعادفر رئیس اداره بودجه، خانم کشوری رئیس اداره امور پایگاهها، خانم عزتی کارشناس اداره آمبولانس هوایی، آقای فراهانی کارشناس اداره آمبولانس خصوصی و خانم دکتر حدادی رئیس اداره پیشگیری از حوادث، برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ امروز (یکشنبه) 12 مردادماه 1399، جلسه  تبادل تجربیات مسئولین واحد های کنترل کیفیت مراکز اورژانس تهران، تبریز، دانشگاه ایران و شهید بهشتی با حضور دکتر نوری معاون فنی و عملیات، دکتر آقازاده معاون آموزش همگانی، مهارتی و اعتباربخشی، دکتر کمالی مسئول بهبود کیفیت و اعتباریخشی ستاد سازمان اورژانس کشور و همچنین مسئولان کنترل کیفیت مراکز مذکور در محل سازمان اورژانش کشور برگزار شد.

این جلسه با هدف تبادل تجربیات، ارتقاء هماهنگی سازمان اورژانس کشور با دانشگاه ها و سازمان های همکار و پشتیبان، یکسان سازی فرآیند های عملیاتی، کمک به ارتقاء بهره وری سازمانی، سو گیری جهت دریافت استاندارد ها و ایزو های بین المللی، ارتقاء شرح وظایف واحد، تعیین خط مشی ها و ارتقاء برنامه توسعه کیفی و برنامه های پایش مستمر، نحوه گزارش دهی مناسب ، با ایجاز و با نگاه تحلیلی تشکیل شد.

گفتنی است؛ در این جلسه مسئولان کنترل کیفیت مراکز حاضر، گزارشی از عملکرد مراکز، نوآوری ها و ابتکارات، برنامه‌های آتی و اولیویت‌ها و همچنین برنامه استراتژیک واحد ارائه کردند.

 

سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور در نظر دارد، خرید 35 دستگاه اتوبوس آمبولانس را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید.

متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در لینک ذیل مطالعه نموده و درصورت تمایل در مهلت مقرر در مناقصه مذکور شرکت نمایند.

 

1: شرایط مناقصه

2: قرارداد 35 دستگاه اتوبوس آمبولانس

3: مشخصات ثبتی شرکت

4: مشخصات فنی 

5: Technical Specification for Ambulance Bus

 

رديف نوع موضوع نام واحد مبلغ سپرده شركت
در مناقصه (ريال)
زمان توزيع اسناد مهلت ارائه پيشنهادات

زمان جلسه پرسش و پاسخ

زمان‌

بازگشايي پاكات‌

1 مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری 35 دستگاه اتوبوس آمبولانس طبق اسناد مناقصه سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور 18.528.000.000 ریال از روز یکشنبه 12/5/1399 لغایت روز سه شنبه 14/5/1399 سه شنبه28 /5/1399 لغایت پایان وقت اداری (ساعت15)

روزیکشنبه 19/5/1399 از ساعت 10 لغایت 12

                 چهارشنبه 29/5/1399 راس ساعت 10 صبح

مقالات دیگر...