بررسی مسائل و نیازمندی های مرکز اورژانس 115 اصفهان

اخبار ستادی

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ صبح امروز دکتر راستین رئیس اورژانس 115 اصفهان با حضور در سازمان اورژانس کشور با دکتر کولیوند درخصوص مسائل و نیازمندی های آن مرکز دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دکتر راستین گزارشی از عملکرد مرکز اورژانس اصفهان ارائه و موضوعاتی از جمله تأمین اعتبار، رفع کمبود نیروس انسانی و همچنین پروژه های عمرانی آن مرکز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.