جلسه تبادل تجربیات مسئولین واحد های کنترل کیفیت مراکز قطب اورژانس

اخبار سازمانی

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ امروز (یکشنبه) 12 مردادماه 1399، جلسه  تبادل تجربیات مسئولین واحد های کنترل کیفیت مراکز اورژانس تهران، تبریز، دانشگاه ایران و شهید بهشتی با حضور دکتر نوری معاون فنی و عملیات، دکتر آقازاده معاون آموزش همگانی، مهارتی و اعتباربخشی، دکتر کمالی مسئول بهبود کیفیت و اعتباریخشی ستاد سازمان اورژانس کشور و همچنین مسئولان کنترل کیفیت مراکز مذکور در محل سازمان اورژانش کشور برگزار شد.

این جلسه با هدف تبادل تجربیات، ارتقاء هماهنگی سازمان اورژانس کشور با دانشگاه ها و سازمان های همکار و پشتیبان، یکسان سازی فرآیند های عملیاتی، کمک به ارتقاء بهره وری سازمانی، سو گیری جهت دریافت استاندارد ها و ایزو های بین المللی، ارتقاء شرح وظایف واحد، تعیین خط مشی ها و ارتقاء برنامه توسعه کیفی و برنامه های پایش مستمر، نحوه گزارش دهی مناسب ، با ایجاز و با نگاه تحلیلی تشکیل شد.

گفتنی است؛ در این جلسه مسئولان کنترل کیفیت مراکز حاضر، گزارشی از عملکرد مراکز، نوآوری ها و ابتکارات، برنامه‌های آتی و اولیویت‌ها و همچنین برنامه استراتژیک واحد ارائه کردند.