جلسه هم اندیشی مرور بسته خدمتی پیشنهادی اورژانس پیش بیمارستانی برای مناطق عشایر

اخبار سازمانی

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ صبح امروز (یکشنبه) 12 مردادماه 1399، جلسه هم اندیشی مرور بسته خدمتی پیشنهادی اورژانس پیش بیمارستانی برای مناطق عشایر با حضور آقای احمدی میرقائد مدیر کل دفتر ساماندهی و هماهنگی امور عشایر و دکتر نوری معاون فنی سازمان اورژانس کشور ،برگزار شد.

در این جلسه برنامه عملیاتی سال های 1399 و 1400 سازمان اورژانس کشور با تمرکز بر گسترش پوشش خدماتی اورژانس هوایی به منظور ارتقای پوشش خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق عشایری به بحث و تبادل نظر کارشناسی گذاشته شد و در پایان جلسه بسته خدمتی اورژانس پیش بیمارستانی برای مناطق عشایر مورد توافق طرفین قرار گرفت و تقدیم سازمان امور عشایر گردید.

گفتنی است؛ این جلسه در محل سازمان اورژانس کشور و با حضور آقای جوانمردی معاون دفتر ساماندهی و هماهنگی امور عشایر، دکتر فرخی نماینده حوزه درمان، دکترسرور رئیس اداره اورژانس هوایی، دکترمیعادفر رئیس اداره بودجه، خانم کشوری رئیس اداره امور پایگاهها، خانم عزتی کارشناس اداره آمبولانس هوایی، آقای فراهانی کارشناس اداره آمبولانس خصوصی و خانم دکتر حدادی رئیس اداره پیشگیری از حوادث، برگزار شد.