گسترش همكارى سازمان اورژانس كشور با مركز بهداشت و درمان نهاد رياست جمهورى

اخبار کشوری

به گزارش روابط عمومى سازمان اورژانس كشور؛ صبح امروز (شنبه) ٢٨ تيرماه ١٣٩٩، دكتر اكبرى رئيس مركز بهداشت و درمان نهاد رياست جمهوري به همراه دكتر عباسيان مدير كل پشتيبانى و خدمات عمومى اين نهاد با حضور در سازمان اورژانس كشور با دكتر پيرحسين كوليوند ديدار و گفتگو كردند.

تقويت همكارى سازمان اورژانس كشور با مركز بهداشت و درمان نهاد رياست جمهورى در زمينه خدمات فوريت هاى پزشكى از جمله موارد مطرح شده در اين جلسه بود.