رییس و کارکنان اورژانس مازندران در صف اهداء خون

به گزارش روابط عمومی مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران روز سه شنبه 19 اسفند 99 رییس و کارکنان اورژانس115 مازندران در پویش اهداء خون فرشتگان سپیدپوش شرکت کردند.

 


با توجه به نیاز به ذخیره سازی خون و فراورده های خونی، همگام با پرسنل اورژانس سراسر کشور، پرسنل اورژانس مازندران نیز امروز و فردا سه شنبه و چهارشنبه 19 و 20 اسفند جهت اهداء خون به مراکز انتقال خون سراسر استان مراجعه میکنند.