تپش قلب نوجوان اهوازی در تهران

اخبار کشوری

 

 

قلب نوجوان اهوازی با همکاری امدادگران اورژانس هوایی به تهران انتقال می یابد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی اورژانس کشور، قلب نوجوان 14 ساله ای که بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود از بیمارستان گلستان اهواز به تهران در حال انتقال است . 

قلب نوجوان اهوازی به دختری 9 ساله در بیمارستان رجایی تهران پیوند زده می شود. این پیوند قلب، اولین پیوند در سال 1400 است.