نشست مشترک نمایندگان اورژانس و بهزیستی در استان خوزستان

اخبار سازمانی

دستورالعمل مشترک سازمانهای اورژانس و بهزیستی کشور در استان خوزستان برگزار شد. 

به گزارش مرکز اطلاع رسانی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در این نشست پیشنهاد شد نیروهای دیسپچ (مرکز هدایت عملیات اورژانس) ۱۱۵ و اورژانس ۱۲۳ با توجه به نوع فعالیت ها و وظایف، در جلسه ای مشترک آموزش ببینند.

قرار است پایش مستمر و آمار ماموریتها و ثبت در پورتال اورژانس در واحد Hse و EOC و جلسات منظم ( بررسی و پایش ماموریت‌ها) در ماه‌های آینده برگزار شود.

جلسه مشترک سازمانهای اورژانس و بهزیستی کشور ، باحضور خانم ها فتحعلی پور (بهزیستی استان)، صادقی(اورژانس اجتماعی)، دکتر احمدپور مسئول دیسپچ مرکز ۱۲۳ و نمایندگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، پنبه زاده و بابازاده و  آقایان آزادمنش، شرهانی، حریصئی، برگزار شد.