پرواز هواپیمای اورژانس برای نجات سرباز

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور، هواپیمای اورژانس برای نجات جان یک جوان کرد به پرواز در آمد. 

این جوان که دچار قطع عضو شده بود با اورژانس هوایی از سنندج به تهران منتقل شد.

درمان های تخصصی پس از انتقال مصدوم به بیمارستان آغاز شده است.

اورژانس هوایی در مناطق صعب العبور با کاهش زمان در امداد رسانی موجب نجات جان مصدومان و کاهش صدمات ناشی از حوادث می شود.