قدردانی از برگزیدگان ستارگان حیات

اخبار سازمانی

مراسم قدردانی از برگزیدگان ستارگان حیات با حضور رئیس سازمان اورژانس کشور تا ساعاتی دیگر برگزار می شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور  5 نفر از تکنسین های اورژانس که در واحد عملیات شاغل هستند بر اساس ارزیابی های کمیته مرکزی واجد شرایط شناخته شدند.

قرار است این مراسم هر سال برای تشویق و قدردانی از کارشناسان وظیفه شناس اورژانس برگزار شود.