برگزیدگان ستارگان حیات 99

اخبار سازمانی

رییس سازمان اورژانس کشور در مراسم قدردانی از برگزیدگان ستارگان حیات 99 بر افزایش مهارت و توانمندی های کارکنان اورژانس تاکید کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور دکتر کولیوند گفت : هر چه به مردم خدمت کنید بی ارج نمی ماند و باید به نحوی کار کنید که در پیشگاه وجدان خود که بهترین قاضی ست راضی باشید.

وی با بیان اینکه کارنامه اورژانس در این سالها کارنامه قابل قبولی بوده است افزود: کارکنان اورژانس از همان ابتدا تا انتهای کار درگیر مصدوم و بیمار هستند که جای قدردانی دارد و این تقدیر هر چند دنیوی است اما در پیشگاه خداوند قابل ارزش گذاری نیست.   

در مراسم قدردانی از برگزیدگان ستارگان حیات 99 ، آقایان مجتبی کریمی از یزد، احسان کیقبادی از اسفراین، اسماعیل صحرانورد از بیرجند، اکبر شهبازی از اصفهان و سید عباس موسوی از آبادان به عنوان برگزیدگان ستارگان حیات اورژانس معرفی شدند.

برگزیدگان ستاره حیات که از تکنسین های اورژانس در واحد عملیات شاغل هستند بر اساس ارزیابی های کمیته مرکزی واجد شرایط شناخته شدند .

قرار است این مراسم هر فصل برای تشویق و قدردانی از کارشناسان و ظیفه شناس اورژانس برگزار شود.