طلوع زندگي در دستان سپید پوشان اورژانس ١١٥ بم

موارد خاص

به گزارش روابط عمومي مركزمديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي بم، طی تماس تلفنی با مركز پيام اورژانس١١٥بم با توجه به دردهاي زايماني خانم باردار ،پايگاه رستم اباد (اقايان مالکی ،ایزد شناس )به محل اعزام شدند و پس از انجام معاينات اوليه ودر حین انتقال مادر به بیمارستان ، تکنسین های اورژانس با مشاهده علایم زایمان قریب الوقوع، به کمک مادر باردار آمده و با ياري خداوند متعال و مهارت پرسنل، زایمان با موفقیت در آمبولانس انجام پذیرفت و مادر و نوزاد با سلامت کامل تحویل زایشگاه بیمارستان مراد اباد گرديدند.