بازدید میدانی مسوولان سازمان اورژانس از پایگاه‌های مرزی شهر مهران

اخبار کشوری

مسوولان سازمان اورژانس کشور در ادامه بازدید میدانی از پایگاه‌های مرزی کشور از پایگاه شهر مهران بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، دکتر حسین عرفانی معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس آخرین وضعیت بازدید از پایگاه‌های نقاط مرزی را تشریح کرد.

وی گفت: در بازدید از پایگاه‌های مرزی شهر مهران جلسه‌ای را با رئیس شبکه بهداشت و درمان مهران و مسوولان اوژانس داشتیم.

عرفانی افزود: برنامه‌های عملیاتی برای خدمت رسانی به زواری که قصد ورود و خروج به کشور را دارند بررسی شد. برنامه‌هایی برای افزایش مراجعات احتمالی درنظر گرفته شد.

وی عنوان کرد: در ادامه بازدیدها وضعیت ارائه خدمات بهداشت و درمان در مرز چذابه بررسی خواهد شد.