بررسی طرح اصلاح قانون مدیریت بحران کشور

اخبار کشوری

نمایندگان معاونت های آموزش، بهداشت، درمان، پرستاری، سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون طرح اصلاح قانون مدیریت بحران کشور را بررسی کردند


به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور در این جلسه دکتر یوسفیان در خصوص قانون مدیریت بحران کشور (تصویب نامه شماره 44473/90 مورخ 3/6/1396 مجلس شورای اسلامی) مطالبی را بیان کرد و بعد از اعلام موافقت نمایندگان با اصلاح قانون ، مقرر شد موارد پیشنهادی جمع بندی گردد.
در ادامه متن طرح پیشنهادی و استدلال های آن پیرامون طرح، قرائت شد و نظر کارشناسی کلیه همکاران جمع بندی شد و در پایان مقرر شد شرح وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون بررسی و به این سازمان اعلام گردد.