برگزاری کارگاه آموزشی حمایت های پایه پزشکی(BMLS) ویژه کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی سمنان

چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 کارگاه آموزشی حمایت های پایه پزشکی(BMLS)با هدف ارتقای دانش و مهارت علمی برای کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد.

 

 

دکتر طاهری، سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه گفت: مأموریت های حوادث و سوانح بخش قابل توجهی از مأموریت های اورژانس پیش بیمارستانی را تشکیل می دهند و مدیریت مصدومان و بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دکترطاهری بیان کرد: کارگاه های آموزشی حمایت های پایه پزشکی(BMLS)نقش بسیار موثری در ارتقای عملکرد کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی در مدیریت مصدومان و بیماران برای ارتقای کیفیت ارائه خدمات فوریت های پزشکی به مصدومان و بیماران خواهد داشت.

حسینی، مسئول برگزاری کارگاه آموزشی کارگاه های آموزشی حمایت های پایه پزشکی(BMLS) گفت: مباحث مختلفی از جمله فرآیند عملیات، ارزیابی صحنه و ارزیابی اولیه، اورژانس هوایی،BLS، ثابت سازی و جابه جایی مصدوم، خود مراقبتی در سلامت روان، تغذیه، سلامت و آمادگی جسمانی به صورت تئوری و کارگاه عملی سناریو در این دوره آموزشی مطرح شد.

شایان ذکر است اساتید کارگاه کارشناسان آموزش مرکز مدیریت حوادث و فورت های پزشکی آقایان سید مصطفی حسینی، مجتبی قیاسی، پیمان رفیعی، علیرضا زمانی،علی عباسی و سرکارخانم رضوانی بودند و در پایان دوره، آزمون کتبی و عملی برگزار می شود.

در این دوره که به مدت 2 روز با هدف ارتقای سطح دانش، نگرش و عملکرد کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی در برخورد با مصدومان به صورت تئوری و عملی برگزار می شود 24 کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی از شهرستان های سمنان، سرخه، مهدی شهر، دامغان، گرمسار و آرادان شرکت داشتند.