سومین کارگاه آموزشی مدیریت پیش ‌بیمارستانی بیماران ترومایی (PHTM) در اورژانس سمنان

سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 سومین دوره کارگاه آموزشی مدیریت پیش ‌بیمارستانی بیماران ترومایی (PHTM) برای کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد.

دکتر طاهری، سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه گفت: مأموریت های حوادث و سوانح بخش قابل توجهی از مأموریت های اورژانس پیش بیمارستانی را تشکیل می دهند و مدیریت مصدومان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دکترطاهری بیان کرد: کارگاه های آموزشی مدیریت پیش ‌بیمارستانی بیماران ترومایی (PHTM) نقش بسیار موثری در ارتقای عملکرد تکنسین های فوریت های پزشکی در مدیریت مصدومان و در نتیجه ارتقای کیفیت ارائه خدمات فوریت های پزشکی به مصدومان خواهد داشت.

حسینی، مسئول برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پیش ‌بیمارستانی بیماران ترومایی (PHTM) گفت: مباحث مختلفی از جمله تروما به سر و ستون مهره‌ها، قفسه سینه، شکم، لگن، اندام‌ها، مدیریت راه هوایی در بیماران ترومایی، کنترل خونریزی و شوک، نحوه برخورد با سوختگی ها، نحوه برخورد با مصدوم کودک یا سالمند و ارزیابی بیمار ترومایی در این دوره آموزشی مطرح شد.

حسینی گفت: در کنار هر مبحث تئوری، یک برنامه عملی پیش‌بینی شده بود که در ۴ ایستگاه مهارت آموزی، بیمارنماها براساس سناریوی از پیش تعیین شده برای بخش عملی گریم شده و اساتید دوره در هر ایستگاه، راهنمای شرکت‌کنندگان برای انجام مهارت‌های استاندارد برخورد با مصدومان بودند.

شایان ذکر است اساتید کارگاه کارشناسان آموزش مرکز مدیریت حوادث و فورت های پزشکی بودند و در پایان دوره، آزمون کتبی و عملی برگزار می شود.

در این دوره که با هدف ارتقای سطح دانش، نگرش و عملکرد تکنسین های فوریت‌های پزشکی در برخورد با مصدومان به صورت تئوری و عملی برگزار می شود 16تکنسین اورژانس پیش بیمارستانی از شهرستان های سمنان، سرخه، مهدی شهر، دامغان، گرمسار و آرادان شرکت داشتند.