کارشناسان اورژانس پیشگامان امدادرسانی به مادران باردار

موارد خاص

34 نوزاد عجول در دستان کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان، به دنیا آمدند.

به گزارش روابط عممومی اورژانس استان اصفهان، دکتر فرهاد حیدری سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث استان اصفهان اظهار کرد: در سال 1400، کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان در 34 مورد از ماموریتهای کمک به مادر باردار، با توجه به شروع مراحل زایمانی در منزل و یا در خودرو امدادی اورژانس نوزاد را در سلامت کامل به دنیا آورده اند.
دکتر حیدری با اعلام اینکه در سال گذشته کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان به 293 هزار و 854 ماموریت امدادرسانی اعزام شدند افزود:کمک به مادر باردار یکی از اولویت های امدادرسانی در اورژانس پیش بیمارستانی است و در صورت بروز علایم زایمان قریب الوقوع، مردم عزیز با تماس با شماره 115 میتوانند از اورژانس کمک بگیرند.
وی ادامه داد: از مجموع 34 کودک به دنیا آمده در دستان کارشناسان فوریتهای پزشکی اورژانس، 12 تولد مربوط به شهرستان اصفهان و 7 تولد در شهرستان خمینی شهر و بقیه در دیگر شهرستانهای استان به وقوع پیوسته است.
سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان، با ذکر اینکه احساس انقباضات قوی، طولانی مدت و مداوم در مادر باردار در ماه آخر بارداری از نشانه های نزدیک شدن به مراحل زایمانی است، تصریح کرد: کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی به عنوان اولین افراد بر بالین مادرباردار حاضر می شوند و آموزش های لازم درمورد کمک به مادرباردار در زایمان را آموخته اند.
دکتر حیدری ادامه داد: پارگی کیسه آب مادر و خروج آب و احساس خروج نوزاد از علایم اضطراری زایمان قریب الوقوع است.
وی با ذکر اینکه اولین اقدام در مواجهه با زایمان اورژانسی تماس با 115 و درخواست کمک است گفت: کارشناسان تلفنی اورژانس ضمن هماهنگی خودرو امدادی اورژانس، اقدامات اولیه در زایمان طبیعی را به صورت تلفنی تا رسیدن نیروهای عملیاتی راهنمایی میدهند.

فوریت‌های پزشکی استان اصفهان از 159 پایگاه امدادی شامل 79 پایگاه شهری، 79 پایگاه جاده ای و یک پایگاه امداد هوایی، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس و 5 اتاق فرمان برخوردار است.