پرواز بالگرد اورژانس مازندران، برای نجات مصدوم

اورژانس هوایی

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان، در ساعت ۱۲:۱۴ روز پنجشنبه، ۲۹اردیبهشت ۱۴۰۱، با اعلام در خواست بالگرد از مرکز ارتباطات اورژانس مازندران و انجام هماهنگیهای لازم، بالگرد به پرواز درآمد.

ماموریت در ارتفاعات صعب العبور بین پل دوآب و ورسک در محور سوادکوه بود و مورد آقای ۳۳ساله ای بود که بدلیل آسیبهای چند گانه به اندامها نیاز به اقدامات درمانی در بیمارستان داشت، که خوشبختانه با موفقیت به مرکز درمانی در شهرستان ساری منتقل شد.