پرواز بالگرد اورژانس مازندران، برای انتقال بیمار قلبی

اورژانس هوایی

به گزارش روابط عمومي مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان، در ساعت 12:54 امروز شنبه 5آذر 1401 با اعلام در خواست بالگرد ازبیمارستان امام خمینی (ره) فریدونکنار و انجام هماهنگیهای لازم، بالگرد به پرواز درآمد.

 

مورد ماموریت آقای 52ساله ای بود که بدلیل درد قلبی نیاز به اقدامات درمانی در بیمارستان فوق تخصصی قلب در مرکز استان داشت، که خوشبختانه با موفقیت به شهرستان ساری و بیمارستان فاطمه زهرا (س) منتقل شد.