اولین کارگاه حمایت بیماران قلبی در پیش بیمارستانی در اورژانس فسا برگزار شد

اولین دوره کارگاه حمایت بیماران قلبی در پیش بیمارستانی (PHCLS) در مرکز اورژانس پیش بیمارستانی فسا با حضور 24 نفر از پرسنل عملیاتی و با همکاری اساتید دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا (دکتر بیژنی ریاست دانشکده پرستاری و ریاست اورژانس، امیر فقیهی) و مدرسین واحد آموزش و پژوهش مرکز اورژانس فسا (فاضل افروز، احمد زارعی، یوسف کریم زاده و سعید عابدی) برگزار شد.

عابدی مسول آموزش اورژانس 115 فسا گفت: این دوره با هدف افزایش توانمندی و مهارت پرسنل اورژانس در برخورد با بیماران قلبی برگزار شد که پس از برگزاری آزمون های تئوری و عملی نفرات برتر این دوره به ترتیب زیر اعلام می گردد: 1- عبدالخالقبهزادی 2- محمدجواد قاسمی زاده 3- مرتضی فلاحتی 4- عباس کرمی 5- احمدرضا ملکی 6-احمدرضا رضاییان