برگزاري اولين دوره كارگاه PHTM در لرستان

اولین دوره آموزشی مدیریت مصدومین ترومایی با هدف افزایش دانش علمی و مهارت عملیاتی پرسنل اورژانس پیش‌بیمارستانی لرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث لرستان، اولین دوره مدیریت مصدومین ترومایی (PHTM) به همت مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان به مدت دو روز در قالب 4 ایستگاه مهارت آموزی برای 16 نفر از کارشناسان فوریت‌های پزشکی برگزار گردید.

این دوره آموزشی در تاریخ 8 و 9 اسفند ماه در دانشکده پیراپزشکی خرم‌آباد برگزار شد، شرکت در کلاس‌های تئوری، کارگاه‌های عملی و آزمون از برنامه‌های پرسنل حاضر در این دوره آموزشی بود. از خصوصیات این دوره، شبیه‌سازی مصدومین از طریق بیمار نما براساس سناریوی از پیش تعیین شده که تا حد زیادی در ارزیابی بیمار با وضعیت واقعی روبرو شوند.

شایان ذکر است این دوره با همکاری رئیس دانشکده پیراپزشکی خرم‌آباد، دکتر کیانی برگزار گردید و تمامی نفرات حاضر در این دوره موفق به کسب نمره قبولی و آقایان پیمان بخشی و شهاب صالحی نفرات برتر معرفی شدند.