کودکان اورژانس یار می شوند

اخبار کشوری

تفاهم نامه همکاری های مشترک بین شرکت گردشگری پارس گستران ژرف (ایران فان) و سازمان اورژانس کشور به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ شرکت ایران فان با مدیریت مجموعه های علمی تفریحی متعدد شناخته شده می باشد. پیرو تفاهم نامه این شرکت با سازمان اورژانس کشور، طرفین توافق کرده اند تا آموزش های آشنایی با اورژانس 115 و فرآیند های کمک خواهی، خود امدادی و دگر امدادی به کودکان آموزش داده شود.