بیمارستان کودکان حکیم تهران،میزبان نشست خیرین اورژانس کشور

اخبار کشوری

جلسه مجمع خیرین اورژانس کشور در سالن کنفرانس بیمارستان خیرساز حکیم تهران برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور در این جلسه که با حضور ریاست سازمان اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین اورژانس، اعضای هیئت مدیره بیمارستان حکیم و تنی چند از خیرین خوشنام تهران برگزار شد.

 

چاره اندیشی برای اتخاذ راهکارهای مؤثر به منظور تامین نیازهای سازمان اورژانس کشور در جهت ارتقای کیفیت و کمیت خدمت رسانی به هموطنان از مهمترین موضوعات طرح شده در این جلسه بود.

در این راستا دکتر میعادفر به بیان مهمترین چالش های سازمان اورژانس کشور در مسیر خدمت رسانی پرداخت.

وی همچنین از خیرین تقاضا کرد با توجه به اهمیت نجات زندگی بیماران و مصدومین بهینه سازی ناوگان و تجهیزات اورژانس را به عنوان یک اولویت حیاتی در فعالیت های خیرخواهانه قرار دهند.