خیرین اورژانس کشور

قدم های با ارزش خیرین اورژانس پیش بیمارستانی؛

رئیس اداره ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از اهدای چند قلم وسایل رفاهی مورد نیاز توسط یکی از کارشناسان این مرکز خبر داد.

 

ادامه مطلب...

♦️ سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان های نیشابور فیروزه و زبرخان از اهدای دو دستگاه الکتروشوک توسط گروه خیّرین مهرورز دیار عطار به اورژانس ۱۱۵ نیشابور خبر داد.

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...