به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ در ساعت 09:35 روز دوم اسفند، زمین لرزه ای به بزرگی 5/2 ریشتر و بزرگی 10 شهرستان لارستان و شهرستان بندرخمیر را لرزاند.

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ در ساعت 09:35 روز دوم اسفند، زمین لرزه ای به بزرگی 5/2 ریشتر و بزرگی 10 شهرستان لارستان و شهرستان بندرخمیر را لرزاند.

4 تیم ارزیاب به مناطق متاثر جهت ارزیابی حادثه به محل اعزام شدند. این زمین لرزه تاکنون بدون صدمات جانی و خسارات مالی در دو شهر لار و رویدر گزارش شده استارزیابی مناطق روستایی ادامه دارد.

6 روستا ارزیابی شده و آسیب به منازل مسکونی در یک روستا در شهرستان لار گزارش شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ زلزله روز 28 دی ماه شهرستان خوی با 195 مراجعه کننده و 1 پیش لرزه و 11 پس لرزه گزارش شده است.

تعداد زیادی از مراجعین، چند ساعت بعد از زمین لرزه مراجعه کردند و جزو مصدومین غیر مستقیم این حادثه هستند.

مراجعین به بیمارستان ( امام خمینی 27 نفر - شهید مدنی 10 نفر - امیرالمومنین 33 نفر - آیت اله خویی 9 نفر - قمربنی هاشم 116 نفر ) بودند.

درحال حاضر 24 نفر بستری و مابقی ترخیص که 10 مورد جراحی و 6 نفر نیز اردر جراحی دارند . همچنین 6 مرکز درمانی و 13 کد اورژانس خوی و بالگرد ارومیه و اتوبوس آمبولانس ارومیه و 2 کد ارومیه و 2 کد سلماس نیز در عملیات امروز حضور داشتند.

 به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ درساعت17:44 عصر روز 1401/9/22 زمین لرزه ای به بزرگی 5.4 ریشتر و در عمق 11 کیلومتری، شهرستان بشرویه از تواب بیرجند در استان خراسان جنوبی را لرزاند.

 

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ طبق اخرین آمار گرفته شده از زلزله شهرستان خوی تاکنون 1017(خوی:1000/ سلماس:۷ / چایپاره:10) مصدوم گزارش شده است.

 
ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ این زلزله تاکنون 9 پس لرزه داشته است. کل مصدومین زمین لرزه فیرورق شهرستان خوی 64 نفر بوده اند. 

20 نفر بر اثر ترومای جزئی ناشی از فرار توسط اورژانس 115 به بیمارستان قمر بنی هاشم خوی منتقل شدند.

44 نفر هم به علت استرس به صورت غیر مستقیم به مراکز درمانی مراجعه کردند.

از بین کل مراجعین به مراکز درمانی، 5 نفر نیاز به اقدامات درمانی داشته و بقیه مرخص شدند.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ درساعت 08:43 صبح روز 1401/9/17 زمین لرزه ای به بزرگی 4.2 ریشتر و در عمق 10 کیلومتری، استان فارس شهرستان خنج، بخش محمله را لرزاند.

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ زلزله شهرستان خوی تاکنون ۹۷۳(خوی:۸۵۸ / سلماس:۷ / چایپاره:۸)
 
در این زلزله ۶۴ نفر در مراکز درمانی شهرستان خوی بستری هستند.
۴۰ مصدوم به شهرستان سلماس و ارومیه اعزام شدند.
و ۱۰ مصدوم نیاز به جراحی اورژانسی داشتند.

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ در ساعت 13:38 روز 28 دی ماه، زمین لرزه ای به بزرگی 5/4 ریشتر، با عمق 12 کیلومتریشهرستان خوی را لرزاند. 6 پس لرزه به وقوع پیوست. طبق ارزیابی اولیه تعدادی مصدوم بر اثر فرار دچار آسیب شدند. 13 کد آمبولانس درحال امدادرسانی به آسیب زدگان هستند. آسیب به نمای ساختمان ها به صورت ترک جزئی می باشد. 5 مرکز درمانی به صورت آماده باش برای رسیدگی به حال مصدومین احتمالی هستند. دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به صورت آماده باش کامل قرار دارد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ درساعت 08:07 صبح روز 1401/9/17 زمین لرزه ای به بزرگی 4.3 ریشتر و در عمق 28 کیلومتری، شهرستان نور، منطقه رویان را لرزاند.

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ 

در زلزله ساعت ۲۱:۴۴ شهرستان خوی آذربایجان غربی
تاکنون ۷۳۸ مصدوم گزارش شده است.
۳۰ دستگاه آمبولانس و ۱۰ دستگاه اتوبوس آمبولانس اعزام شدند.
همچنین ۱۵ دستگاه آمبولانس در محل حادثه مستقر هستند.
۲ واحد بیمارستان صحرایی و ۴ تیم درمانی و دو خودروی ارتباطی به محل اعزام شدند.
۵۲۰ تخت بیمارستانی در دانشگاه آذربایجان غربی و شرقی تخلیه و آماده خدمت رسانی به مصدومین حادثه هستند.

مقالات دیگر...