اخبار مراکز

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتر مهرنوش توکلی پزشک ارتباطات اورژانس مازندران در نهمین المپیاد علمی مهارتي سازمان اورژانس کشور که در شهرستان مشهد برگزار شد به مقام دوم دست یافت.

کارگاه مهارت های بالینی ویژه کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به مدت هشت ساعت در مرکز مهارت های بالینی بیمارستان آموزشی، درمانی نهم دی برگزار شد.

رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال به ٢۴ مصدوم و بیمار بدحال از طریق اورژانس هوایی امداد رسانی شده است.

رییس سازمان اورژانس کشور و رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت بهداشت، پس از ورود به استان زنجان پس از شرکت در همایش پدافند غیرعامل در نظام سلامت از مراکز اورژانس این استان بازدید کرد.

مقالات دیگر...