اخبار آموزشی فرهنگی

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران کارگاه های مهارت های بالینی برای پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در مازندران برگزار شد.

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی ومدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بم ،این کارگاه برای پرسنل فوریتهای پزشکی روز شنبه 1402/02/30، در ستاد اورژانس 115و با حضور اساتید واحد آموزش ٫مسئولین ستادی برگزار گردید . این برنامه به صورت تئوری و به مدت 8 ساعت اجرا شد.

 

ادامه مطلب...

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی از آموزش کارکنان سازمان آتش نشانی با هدف ارتقاء سطح دانش و افزایش همکاری مشترک در امر خدمت رسانی به مصدومین خبر داد.

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...