اخبار آموزشی فرهنگی

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، علی حریصئی مسئول آموزش اورژانس استان گفت، با توجه به اهمیت کنترل عفونت و محافظت شغلی در حیطه شغلی فوریتهای پزشکی و همچنین بهره مندی مناسب از فضای پایگاه های آموزشی دوره آموزش با موضوعات موصوف با حضور اساتید و کارشناسان کنترل عفونت در محل پایگاه آموزشی اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان لالی برگزار گردید.

ادامه مطلب...

دبیر کمیته اطلاع رسانی و خبر سازمان اورژانس کشور از برگزاری دوره تخصصی مبانی خبر نویسی ویژه مدیران روابط عمومی مراکز اورژانس سراسر کشور در تهران خبر داد.

ادامه مطلب...

دکتر لعلی رئیس اورژانس بابل: از بین 250 مقاله ارسالی از کل کشور به این کنگره، 6 مقاله (از جمله یک مقاله واحد پژوهش اورژانس بابل) به عنوان سخنرانی و یک مقاله اورژانس بابل نیز به صورت پوستر پذیرفته شد.

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...