اخبار آموزشی فرهنگی

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان؛ پویش سراسری اهدای خون فرشتگان نجات با حضور پرسنل اورژانس اصفهان امروز چهارشنبه مورخ ۲۰ اسفندماه ۹۹ اجرا شد.

ادامه مطلب...

چهارشنبه 20 اسفند 99 تکنسین های فوریت های پزشکی به اتفاق کارشناسان ستادی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان همانند سال گذشته و هم زمان با سراسر کشور با حضور در پایگاه های انتقال خون در پایش اهدای خون فرشتگان نجات مشارکت کردند. دکتر اطهری، مدیر حوادث و فوریت های پزشکی و رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان نیز در این برنامه حضور داشت.

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی نیشابور، کارکنان ستادی و عملیاتی اورژانس 115 نیشابور روز چهارشنبه 20 اسفندماه با حضور در سازمان انتقال خون نیشابور خون اهداء نمودند.

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران روز سه شنبه 19 اسفند 99 رییس و کارکنان اورژانس115 مازندران در پویش اهداء خون فرشتگان سپیدپوش شرکت کردند.

 

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...