اخبار آموزش

وبینار آموزشی سکته  حاد مغزی (کد۷۲۴)مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم طبق پروتکل و دستورالعمل سازمان اورژانس کشور در مورخ ۱۵شهریور ماه با تدریس خانم دکتر سلیم نیا متخصص مغز و اعصاب در ستاد فوریتهای پزشکی بم برگزار گردید.

ادامه مطلب...

 به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اردبیل ،در تاریخ بیست و پنجم اسفند ماه ۹۹ ، دوره عملی تربیت مربی امدادهای اورژانسی با همت واحد آموزش همگانی اورژانس ۱۱۵ استان اردبیل برگزار گردید.

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...