به گزارش روابط عمومی اورژانس 115 قم ، آموزش همگانی با محوریت های آشنایی با خدمات اورژانس 115 توسط آقای توسلی ، پایش سلامت و ویزیت توسط آقای دکتر عابد و آشنایی با تجهیزات ، امکانات و نحوه امدادخواهی توسط سرکار خانم تاج میر در مجتمع آموزشی هدایت قم برگزار شد.

سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 سومین دوره کارگاه آموزشی مدیریت پیش ‌بیمارستانی بیماران ترومایی (PHTM) برای کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد.

چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 کارگاه آموزشی حمایت های پایه پزشکی(BMLS)با هدف ارتقای دانش و مهارت علمی برای کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، علی حریصئی مسئول آموزش اورژانس استان گفت، با توجه به اهمیت کنترل عفونت و محافظت شغلی در حیطه شغلی فوریتهای پزشکی و همچنین بهره مندی مناسب از فضای پایگاه های آموزشی دوره آموزش با موضوعات موصوف با حضور اساتید و کارشناسان کنترل عفونت در محل پایگاه آموزشی اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان لالی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی ومدیریت حواث دانشگاه علوم پزشکی مازندران امروز سه شنبه 12 بهمن 1400، یازدهمین کارگاه کنترل عفونت وحفاظت فردی برای پرسنل فوریتهای پزشکی جدید الاستخدام برگزار شد.

مقالات دیگر...